< back


A Map to a World Called Performance Art

Dit is mijn afstudeerthesis voor mijn MA of fine-arts,
uitgegeven als educatief boek. De doelgroep zijn kunststudenten
en kunstliefhebbers. Het boek is bedoeld als kort maar krachtige
introductie in de nog wat onbekende kunstdiscipline van performance art

2014 | Concept, tekst, DTP & ontwerp |

grafisch03grafisch02


23
 

< back